Advokatska kancelarija ’’KOSIĆ’’


je predstavnik najstarije i najveće grupe kompletne pravne prakse, koja je nedavno proslavila 70 godina rada.

Advokatska kancelarija ''KOSIĆ'' je jedna od vodećih kancelarija koja se bavi privrednim pravom uz najviše profesinalne standarde ostvarene u dugogodišnjoj praksi u regionu, u saradnji sa najprestižnijim svetskim advokatskim kancelarijama. Organizacija kancelarije, sa kompletnom grupom pravnika, obezbedjuje zaštitu klijenata u optimalizaciji ciljeva u svim obastima poslovnog delovanja.

Naš uspeh je zasnovan na našoj privrženosti, dugogodišnjoj praksi i visoko profesionalnom pristupu svim problemima klijenata, a koji se postiže i kroz saradnju sa kancelarijama u regionu i u celom svetu. Naši klijenti se oslanjaju na našu duboku i sveobuhvatnu ekspertizu predmeta, poštovanje prava klijenata i zaštite tih prava, posvećenost timskom radu i najstariju tradiciju kreativne advokature.


Novosti

 

Pregled zakona o faktoringu  preuzmi tekst u PDF formatu  
  Poseban granski kolektivni ugovor za metalnu industriju
 više na strani Novosti  
  Izmena i dopuna Zakona o radu i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapo
šljavanju

    osoba sa invaliditetom preuzmi tekst u PDF formatu  
  Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Republike Srbije
preuzmi tekst u PDF formatu  
  Javno i privatno partnerstvo
  preuzmi tekst u PDF formatu  
  Zakon o javnim nabavkama  
više na strani Novosti  
  Agencija za privredne registre - ograničenja ovlašćenja  više na strani Novosti  
 NALED - Savet za mala i srednja preduzeća  više na strani Novosti  
  Automatski stečaj
  preuzmi tekst u PDF formatu  
  Postupak promene pravne forme   preuzmi tekst u PDF formatu    
  The Best Lawyers  više na strani Novosti  
  IFLR 1000  više na strani Novosti  
  Italian desk  više na strani Novosti  
  Novine prema usvojenom Zakonu o privrednim društvima  više na strani Novosti  

 

Događaji

 FORUM - Proces investiranja u Republiku Srbiju  više na strani Događaji  
 Camara di Commercio Brescia
više na strani Događaji  
  Susret italijanskih i srpskih privrednika
više na strani Događaji  
 "Golden Superbrands”
 više na strani Događaji  
 Uprava Carina
 - Elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine  više na strani Događaaji  
 Fiat Automobili Srbija – Promocija FIAT 500 L  više na strani Događaji  
 Konfindustrija Srbija  više na strani Događajii  
Fabrika automobila Fiat automobili Srbija  više na strani Događaji  
 Konferencija o potrebama srpske ekonomije  više na strani Događaji 
Osnivanje Konfindustrije Srbije  više na straniDogađaji 
Investiciona ulaganja  više na strani Događaji  
 NALED  više na strani Događaji 
Advokatska kancelarija Kosić je dobitnik nagrade Acquisition International Legal Award. više na strani Događaji    

 

 

     


Posao

Advokatska kancelarija Kosić poklanja posebnu pažnju svojim zaposlenima u želji da unapredi njihove sposobnosti jer veruje da zaposleni predstavljaju njenu najveću snagu.

Advokatska kancelarija Kosić je konstantno zainteresovana da dođe u kontakt sa mladim i perspektivnim ljudima, te ukoliko smatrate da možete da budete deo našeg uspešnog tima pošaljite Vašu biografiju na sledeću adresu:

Advokatska kancelarija Kosić
Ul. Desanke Makimović br. 6
11000 Beograd
ili
na e-mail adresu: office@kosiclaw.co.rs


IFLR1000
Advokatska kancelarija KOSIC is recognised in the IFLR1000