Saradnja i aktivnosti

Advokatska kancelarija Kosić ostvaruje dugogodišnju saradnju sa advokatskim kancelarijama širom sveta, a uspeh ostvarenih medjunarodnih projekata je rezultirao prijemom advokatske kancelarije Kosić u nizu nacionalnih i regionalnih advokatskih komora, pre svega Italijanskoj advokatskoj komori. Pored toga, uspostavljena je stalna mreža advokatske saradnje sa najistaknutijim advokatskim kancelarijama u Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj i SAD. Na taj način je omogućena stalna razmena iskustava i prakse izmedju advokatskih kancelarija vodećih u svojim zakonodavstvima, što garantuje klijentu brzo, ali sveobuhvatno rešavanje pravne situacije.

Kako bi bila omogućena potpuna pravna zaštita i podrška klijentima, advokatska kancelarija Kosić ima višegodišnju saradnju sa advokatskom kancelarijom Fila, kao vodećom u oblasti krivičnog prava.

Pored članstva u Italijanskoj Advokatskoj Komori, advokati i advokatska kancelarija Kosić imaju članstvo i u Advokatskoj komori Beograda a takođe smo i članovi sledećih udruženja:

Američkog Državnog udruženja advokata (State Capital Global Law Firm Group)
Udruženja Global Alijansa za elektronsko-poslovno pravo (Global Alliance for e-commerce Law)
Asocijacije advokatskih kancelarija u Italiji (ASLA — Associazione Studio Legale Associati)
Međunarodne mreže za zaštitu intelektualne svojine (INTA)
Asocijacije u oblasti kompjuterskog prava CLA (Computer Law Assotiation)
Međunarodne advokatske komore IBA (International Bar Association)
Međunarodne lige za pravo konkurencije LIDC (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence).

Od značaja je i članstvo u domaćim komorama i udruženjima, pri čemu ističemo: NALED (Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj), Italijansko-Srpska Komora (CCIS), Udruženje Italijanskih Privrednika u Srbiji – Konfindustrija Srbija, Američkoj Privredna Komora u Srbiji (AMCHAM).

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

Prinici rada advokatske kancelarije Kosić su utemeljeni kroz višegodišnju praksu i obezbedjuju najviši stepen stručnosti i profesionalnosti: strogo poštovanje profesionalne tajne, izbegavanje sukoba interesa, izvršavanje naloga klijenata u skladu sa njihovim interesima, savesno, brzo i efikasno rešavanje svih pravnih problema.

U cilju unapredjenja kvaliteta rada, članovi advokatske kancelarije Kosić uzimaju aktivno učešće i na naučnom polju struke i objavljuju u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi i specijalizovanim časopisima u zemlji i inostranstvu. Članovi advokatske kancelarije Kosić su takodje stalni članovi medjunarodnih konferencija i stručnih skupova.

Law Office Kosic

The permanent team of Law Office Kosic are highly professional and experienced individuals with education acquired in the country and abroad who are engaged as attorneys, legal trainees, lawyers, professional consultants and associates. Depending on the specific request of the client, the team is made of individuals who are, in a professional and efficient manner, always ready to respond to requests.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Belgrade, Serbia
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs