Saradnja i aktivnosti

Advokatska kancelarija Kosić ostvaruje dugogodišnju saradnju sa advokatskim kancelarijama širom sveta, a uspeh ostvarenih medjunarodnih projekata je rezultirao prijemom advokatske kancelarije Kosić u nizu nacionalnih i regionalnih advokatskih komora, pre svega Italijanskoj advokatskoj komori. Pored toga, uspostavljena je stalna mreža advokatske saradnje sa najistaknutijim advokatskim kancelarijama u Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj i SAD. Na taj način je omogućena stalna razmena iskustava i prakse izmedju advokatskih kancelarija vodećih u svojim zakonodavstvima, što garantuje klijentu brzo, ali sveobuhvatno rešavanje pravne situacije.

Kako bi bila omogućena potpuna pravna zaštita i podrška klijentima, advokatska kancelarija Kosić ima višegodišnju saradnju sa advokatskom kancelarijom Fila, kao vodećom u oblasti krivičnog prava.

Pored članstva u Italijanskoj Advokatskoj Komori, advokati i advokatska kancelarija Kosić imaju članstvo i u Advokatskoj komori Beograda a takođe smo i članovi sledećih udruženja:

Američkog Državnog udruženja advokata (State Capital Global Law Firm Group)
Udruženja Global Alijansa za elektronsko-poslovno pravo (Global Alliance for e-commerce Law)
Asocijacije advokatskih kancelarija u Italiji (ASLA — Associazione Studio Legale Associati)
Međunarodne mreže za zaštitu intelektualne svojine (INTA)
Asocijacije u oblasti kompjuterskog prava CLA (Computer Law Assotiation)
Međunarodne advokatske komore IBA (International Bar Association)
Međunarodne lige za pravo konkurencije LIDC (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence).

Od značaja je i članstvo u domaćim komorama i udruženjima, pri čemu ističemo: NALED (Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj), Italijansko-Srpska Komora (CCIS), Udruženje Italijanskih Privrednika u Srbiji – Konfindustrija Srbija, Američkoj Privredna Komora u Srbiji (AMCHAM).

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

Prinici rada advokatske kancelarije Kosić su utemeljeni kroz višegodišnju praksu i obezbedjuju najviši stepen stručnosti i profesionalnosti: strogo poštovanje profesionalne tajne, izbegavanje sukoba interesa, izvršavanje naloga klijenata u skladu sa njihovim interesima, savesno, brzo i efikasno rešavanje svih pravnih problema.

U cilju unapredjenja kvaliteta rada, članovi advokatske kancelarije Kosić uzimaju aktivno učešće i na naučnom polju struke i objavljuju u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi i specijalizovanim časopisima u zemlji i inostranstvu. Članovi advokatske kancelarije Kosić su takodje stalni članovi medjunarodnih konferencija i stručnih skupova.

Studio legale Kosić

Il team dello studio legale Kosić e’ composto di straordinari professionisti i quali hanno conseguito i loro titoli professionali agli studi nel paese ed all’estero e fanno sia gli avvocati, che praticanti, consulenti e collaboratori. A seconda delle esigenze concrete del cliente, viene formato un team di esperti pronti di soddisfare le esigenze dei clienti in qualsiasi momento.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Belgrade, Serbia
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs