Faktoring

Advokatska kancelarija "Kosić" je učestvovala u implementiranju najvećeg faktoring aranžmana u Srbiji uz jedinstvenu primenu koja je pionirski poduhvat u ovoj oblasti i to u izuzetno dinamičnoj oblasti finasiranja dilerskih mreža. U okviru praktične primene su sve regulisane oblasti koje predstavljaju pravne praznine zbog neusaglašene pravne regulative, a koje su neophodne za pravno pozicioniranje učesnika u faktoring poslovima.


Izgrađeni su modeli za funkcionisanje i oslobađanje proizvodnih ciklusa od neredovne naplate, ali i izgrađeni posebni sistemi obezbeđenja finansijskih institucija i banaka u cilju obezbeđenja transakcija.

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs