Finansijski lizing

Partner Advokatske kancelarija "Kosić" je, prepoznavajući važnost i budućnost liznga, kao instituta, odbranio prvu doktorsku tezu iz oblasti lizinga 2000-te godine, koja je bila osnov i polazište za izradu Zakona o finansijskom lizingu i izgradnju institucije lizinga.


Advokatska kancelarija "Kosić" je učestvovala u izradi niza programa za operativni i finansijski lizing. Jedinstvenost ove prakse se ogleda i u velikom broju sudskih sporova za cross border lizing aranžmane, kao i probleme i realizacije finansijskog lizinga. Neke od sudskih presuda su bile osnov za formiranje značajne prakse sudova u oblasti finansijskog lizinga i uspostavljanju standarda.


Praksa kod velikih lizing aranžmana podrazumeva multidiciplinarno poznavanje carinskih i vlasničkih režima i posebna sredstva obezbeđenja posebno kod operativnog lizinga.


Značajna je praktična primena i kod lizinga za robu koja je u stalnom kretanju i mogućnosti ostvarivanja prava ugovornih strana u spornim situacijama.


Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs