Fondacije i zadužbine

Razvoj tržišta kapitala i izgradnja velikih poslovnih sistema dovela je i do potrebe za obnavljanjem institucija Fondacija i zadužbina. Nakon dugogodišnjeg razmatranja, u martu 2011 godine, stupio je na snagu Zakon o zadužbinama i fondacijama, koji je omogućio ulaganje u neprofitne oranizacije u cilju razvoja specifičnih oblasti kulture, obrazovanja, unapređivanje svih oblasti života. Kancelarija je počela primenu novog Zakona i osnivanja fondacija u skladu sa novousvojenom regulativom.
Pomenutim Zakonom o zadužbinama i fondacijama, uređen je upis zadužbina i fondacija kao i predstavništava stranih zadužbina i fondacija, u posebne Registre koje vodi Agencija za privredne registre. Zadužbine, fondacije i fondovi osnovani i upisani u registre prema ranije važećem zakonu, moraju biti usklađeni sa novim zakonom i to kroz oblike zadužbina ili fondacija, a usklađivanje se obavlja najkasnije do 01.3.2012. godine.

Praktično, usklađivanje pretpostavlja prilagođavanje statuta i drugih opštih akata sa novim zakonskim rešenjima. U slučaju propuštanja usklađivanja, ista prestaju sa radom. Specifičnost novog Zakona se tiče fondova, koji od dana početka primene istog, nastavljaju sa radom, međutim, kao fondacije i pod nazivom pod kojim su upisane u registar.
Upisom u odgovarajući registar, zadužbine i fondacije stiču svojstvo pravnih lica i pre tog momenta nije moguće bilo kakvo delovanje. Isto važi i za predstavništva stranih zadužbina i fondacija.

Nakon registracije, zadužbine i fondacije slobodno učestvuju u pravnom prometu, zaključujući ugovore i preduzimajući druge radnje u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovaraju sopstvenom imovinom, što znači da je isključena odgovornost osnivača i članova.
Zadužbine i fondacije uživaju budžetske i poreske olakšice kao i mogućnost finansiranja od strane stranih donatora.

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs