Korporativno pravo

Osnov je i ključ svakog uspešno postavljenog sistema. Porast uključivanja kompanija u Srbiji u globalne korporativne transakcije, kao i prisustvo multinacionalnih kompanija, podrazumeva uspostavljanje pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti riziku.
Naša korporativna grupa savetuje mnoge od vodećih svetskih kompanija, kao i finansijske institucije i investicione fondove u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije u Srbiji, zajedničkom investicionom ulaganju privatnog i državnog kapitala, upravljanje rizičnim kapitalom i privatnom učešću u kapitalu, kao i drugim transakcionim pitanjima.
Od presudne važnosti je, u tom smislu, veliko iskustvo u oblasti osnivanja i registracije privrednih subjekata, statusnih promena koje uključuju spajanje i podelu subjekata, formiranje holdinga, kao i sve njegove modalitete.

U saradnji sa Centralnim registrom za hartije od vrednosti i Komisijom za hartije od vrednosti, vršimo preuzimanja i kupovine subjekata na Berzi, uz minimalizaciju finansijskih rizika.

Praćenje i promena vlasničkih struktura društava, uz kompletni pravni konsalting, predstavlja deo korporativnih grupa velkih svetkih advokatskih kancelarija i korak ka uspostavljanju multilateralnih korporativnih grupa kao i cross border aranžmana kompanija.

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs