Krivična odgovornost i privredni prestupi

U stalnom je porastu kriminal belih okovratnika, odgovornost preduzeća se povećava, a povećava se i broj broj optužbi za zloupotrebu službenog položaja, za krivična dela mita i korupcije, zloupotrebu tržišta, konkurenciju , antimonopol i prevare.

Advokatska kancelarija "Kosić" je, u cilju zaštite interesa svojih klijenta, u saradnji sa advokatskim timom kancelarije Fila koji je najprestižniji i najpoznatiji tim u ovoj oblasti, sa daleko najvećom i najuspešnijom praksom u regionu u ovoj oblasti. U poslovanju i buznisu vrlo često dolazi do prenebregavanja nekih propisa koji su differentia specifica ovih prostora što može ozbiljno da ugrozi poslovanje članova menadžmenta. U tom smislu je, u pojednim oblastima, od presudne važnosti dobijanje visokog profesionalnog saveta u savetovanju kod većih poslovnih transakcija.


U saradnji sa kolegama, zastupamo korporacije, poslovne subjekate i pojedince, u svakoj fazi ciklusa poslovnog rizika - od zakonodavnog nadgledanja do razvoja proaktivne usklađenosti programa i sprovođenje unutrašnje kontrole i istrage i pružamo savete u toku krivičnih ili regulatornih istraga, a posebno odbrane klijenata, prikupljanje dokaza pred domaćim i međunarodnim sudovima i telima.

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs