Pravo konkurencije

Lokalna tržišta postaju deo globalnih izazova i zahtevaju globalni odgovor, uz poznavanje domaćeg zakonodavstva koje se približava u svojoj regulativi Direktivama EU. Naša praksa je izgrađena na visoko kvalifikovanim advokatima koji sprovode postupke u praksi, potpuno svesni i lokalnih i međunarodnih dimenzija pitanja konkurencije.

Srpsko tržište se uključuje u širok spektar ponašanja u uzdržanosti trgovine uz posebne propise, sporazume i zaštite od monopolske zloupotrebe dominantnog položaja, restriktivnog položaja dobavljača ili kupaca aranžmana, zajednička ulaganja i korporativna spajanja i akvizicije - ovi zakoni utiču na gotovo svaki aspekt aktivnosti kompanije na tržištu.


Posebno je izgrađena praksa za savetovanje u investicionim transakcijama kroz zajedničko investiciono ulaganje. Nova oblast otvara se i u primeni prava konkurencije u postupcima stečaja i to kroz reorganizaciju i kroz bankrot.

Shodna primena pravila konkurencije se očekuje i u stalnim oblastima. Klijentima se posebno pružaju infomacije o usaglašavanju već postavljenih sitema distribucije sa novim pravilima i izmenama postojećih ugovora.


Glavni moto rada Advokatske kancelarije "Kosić" je profesionalna praktična primena za svakog pojedinačnog klijenta, upućivanje na primenu svih novih pravila kao i regulative antimonopolskih i prava konkurencije, koji su od suštinskog značaja za svako ulaganje i regularno poslovanje na tržištu, pravovremeno informisanje o usvajanju novih zakonodavnih rešenja i implemetiranju u postojeće ugovore.

Advokatska kancelarija "Kosić" je u stalnoj saradnji sa Komisijom za zaštitu od konkurencije u cilju usaglašavanja poslovanja klijenata, ali posebno kroz postupke preuzimanja, spajanja, akvizicije ili bankrota.

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs