Slobodne zone

Sa ekonomsko pravne perspektive, nesporan je ubrzani razvoj slobodnih zona i tendencija što većeg iskorišćavanja pogodnosti koje iste pružaju. Privredna društva tokom svog razvoja počinju da sagledavaju nemerljive prednosti poslovanja u okviru slobodnih carinskih zona.


Advokatska kancelarija "Kosić" stavlja na raspolaganje tim, koji će, na osnovu svog iskustva u ovoj oblasti, biti u mogućnosti da predoči prednosti poslovanja u Slobodnoj zoni, kao i da pruži stručnu pomoć i podršku prilikom osnivanja zone.


Radi sagledavanja pogodnosti koje Slobodna zona pruža, predočavamo sledeće opšte pogodnosti oslobađanja plaćanja PDV-a i to na dobra koja se u okviru carinskog postupka privremeno uvoze i aktivno oplemenjuju sa sistemom odlaganja, na dobra koja se privremeno uvoze i izvoze u nepromenjenom stanju, na dobra za koja je odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom, na dobra za koja je odobren tranzit, na dobra za koja je odobren postupak skladištenja, na dobra koja su oslobodjena plaćanja carine i carinskih dažbina na osnovu carinskog zakona.


Ističemo da se suština pogodnosti slobodnih zona na teritoriji Republike Srbije, može sagledati i kroz prizmu spleta faktora koji dovode do mogućnosti maksimalnog iskorišćavanja instituta Slobodnih carinskih Zona kao što su pozicija teritorije Republike Srbije i njena povezanosti sa evropskim tržištima, bilateralni i multilateralni sporazumi, čiji je potpisnik Republika Srbija, medju kojima se, kao jedan od najznačajnijih, pojavljuje Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom (0% stopa carina).


Eksperti kancelarije mogu predočiti i pružiti podršku tokom sprovodjenja celokupne procedure osnivanja i funkcionisanja Slobodnih carinskih Zona, radi unapredjenja poslovanja kompanija i maksimalnog iskorišćavanja resursa.

 

Preuzmite zakon u PDF formatu

 

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs