Mediji

Advokatska kancelarija "Kosić" formira specijalizovane grupe konsultanata u cilju sveobuhvatnog postavljanja radiodifuznih sistema naših klijenata. Velike globalne mreže su prenosile političke događaje, a sada su organizatori i nosioci prava za prenose značajnih kulturnih i sportskih događaja. Podjednako treba istaći sposobnost tima za praktične pravne savete, a istovremeno obezbeđujući pozitivan odnos sa svojim krajnjem potrošačem - javnosti.

 

Zastupnici smo velikih grobalnih mreža koji su učesnici u raznim sporovima, uključujući sporove iz oblasti intelektualne svojine. Sa velikim uspehom učestvujemo u postupcima kako pred sudom tako i u postupcima medijacije

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs