Ugovorno pravo

Ugovor je zakon za ugovorne strane i omogućava realizaciju svih poslovnih ideja i aranžmana koje su učesnici u poslu želeli da postignu. Mi pružamo pravno savetovanje kao in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnih ugovora, posebno uzimajući u obzir glavni projekat i sektor u kome se ugovor ostvaruje. Tim čine advokati sa iskustvom da pruže podršku od jednostavnih izjava do kompleksnih višestranačkih projekata podeljenih u više jurisdikcija. Pravila poslovanja pretpostavljaju da odnose dva i više subjekata u jednom ugovornom procesu treba regulisati tako da dođe do ispunjenja ugovora, a da se u slučaju spora svaka strana u dovoljnoj meri zaštiti.


Za svakog klijenta se formira potreban in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnog ugovora, ali kao regulator glavnih projekata i poslovno - kritičnih ugovora za preduzeća u svim sektorima. Tim je posvećen pružanju saveta koje obuhvata sve vrste ugovora, uključujući kupovinu i snabdevanje, dilerski ugovori, postavljanja svih neophodnih mreža poslovanja, franšiže, agencije i distribucije, logistiku i skladištenje, postrojenja, upravljanje aranžmanima, poslovne outsourcing-a. Kancelarija Kosić izrađuje nacrte niza dokumenata neophodnih za stvaranje i očuvanje tih ugovornih odnosa, zaštitu prava naših klijenata i povećanje vrednosti svog poslovanja, minimalizaciju rizika, prilagođavanju trenutno važećem zakonima, međunarodnim ugovorima, carinskim propisima i podzakonskim aktima.


Prilikom izrade ugovora posebno se ukazuje na uobičajenu praksu u postupanju državnih organa, na stavove i mišljenja nadležnih ministarstava, kao i na nadležnu materijalno pravnu i procesnu jurisdikciju.

Multinacionalne kompanije, ulaganjem na tržištu Srbije, primenjuju svoju uobičajenu praksu, pridržavajući se pricipa poslovanja u konkretnoj delatnosti. Kancelarija Kosić prilagođava internu korporativnu i ugovornu regulativu svake kompanije nadležnom srpskom zakonodavstvu.


Trgovina i maloprodajni sektor je jedan od najdinamičnijih i najkonkurentnijih sektora. Multinacionalne kompanije, kao klijenti, sa pravom očekuju od advokata globalni pristup uz mogućnost primene u lokalizovanom kontekstu.

Za rešavanje aktuelnih pitanja naših klijenata, mi tražimo istovremeno uspostavljanje pravnih okvira i postizanje strateške konkurentnosti na tržištu.

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

  • logo beli
  •   Desanke Maksimović 6,
    11000 Beograd, Srbija
  • +381 (0)11 3345-152
  • +381 (0)11 3345-195,
  • +381 (0)11 3242-286
  • office@kosiclaw.co.rs